“ਰੱਬ ਜੀ” ਨੇ “ਸਭ ਵੱਖਰੇ” ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੋੜ “ਆਪਣੇ ਆਪ” ਨੂੰ “ਪਛਾਨਣ” ਦੀ ਹੈ |

1398 views
ranjit-singh-dhardriyawale-PunjabiReel-Latest-Video

God Creates all mens Different, But we Poor People can not understand that.Comments