ਜਦੋਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਤੇ ਗਗਨ ਕੋਕਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੜੇ—-ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਸਿਰਾ ਹੀ ਕਰਤਾ